Large:  25 roll-up snacks + 40 koreczki

Small:   15 roll-up snacks + 20 koreczki