Large:  30 roll-up snacks + 40 koreczki

Small:   20 roll-up snacks + 20 koreczki